Thêm chú thích trên bảng tính Excel

Thêm chú thích trên bảng tính EXCEL là một trong những cách giúp bạn có thể quản lý Dữ liệu một cách dễ dàng bởi trong quá trình làm việc trên bảng tính Excel có rất nhiều vùng Dữ liệu … Readmore +

Category: THỦ THUẬT EXCEL

Hàm MATCH và hàm INDEX trong Excel

Học Excel – Cú pháp và cách sử dụng của hàm MATCH và INDEX Hàm MATCH và Hàm INDEX là 2 hàm trong Excel cơ bản thường được dùng vì được ứng dụng rất nhiều trong công việc ngoài thực … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Các hàm xử lý chuỗi thường dùng trong Excel – Phần 2

Học Excel – Các hàm xử lý chuỗi thường dùng P.2: LOWER, UPPER, PROPER, TRIM Các hàm LEFT, RIGHT, MID đã được giới thiệu ở bài viết Các hàm xử lý chuỗi thường dùng trong  Excel – Phần 1, trong … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Các hàm xử lý chuỗi thường dùng trong Excel – Phần 1

Học Excel cơ bản qua các hàm xử lý chuỗi: LEFT, RIGHT, MID Khi làm việc trên bảng tính Excel, ngoài việc thao tác với Dữ liệu là các con số thì Dữ liệu dạng chuỗi (Text) cũng là dạng … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Hàm RANK trong Excel

Học Excel – Cách sử dụng hàm RANK trong EXCEL Hàm RANK trong EXCEL dùng để sắp xếp vị trí và trả về thứ hạng cho giá trị trong Danh sách EXCEL. Trên thực tế, không cần dùng hàm RANK … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Hàm COUNTIF trong Excel

Học Excel cơ bản – Cách dùng Hàm COUNTIF /COUNTIFS Hàm COUNTIF trong Excel được ứng dụng rất nhiều trong công việc thống kê, tính toán ngoài thực tế. Đế nắm vững được cách sử dụng cũng như cách ứng … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Hàm SUMIF trong Excel

Học Excel qua cách sử dụng hàm SUMIF Hàm SUMIF trong Excel có chức năng gì? Cú pháp và cách sử dụng của Hàm SUMIF trong Excel như thế nào? Như các bạn đã biết, Hàm SUMIF là một trong … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

CÁC HÀM THỐNG KÊ CƠ BẢN TRONG EXCEL

Học Excel – Cú pháp và cách sử dụng các hàm Thống kê trong Excel Thống kê, thu thập Dữ liệu là một trong những việc làm thường xuyên có mặt ở bất cứ công việc thuộc lĩnh vực nào … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Hàm Hlookup trong Excel

 Học Excel – Cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel Tương tự như hàm Vlookup, hàm Hlookup trong Excel cũng được sử dụng rất thường xuyên. Là một trong những hàm tìm kiếm hiệu quả nhất trong Excel. Cú pháp, … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Hàm Vlookup trong Excel

Học Excel – Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel Hàm Vlookup trong Excel là một trong những hàm được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc tính toán trên bảng tính Excel. Nó cũng là hàm thông dụng … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN