Hàm DMAX – DMIN – DAVAREGE trong EXCEL

Học Excel – Cách sử dụng hàm Dmax, Dmin, Daverage trong Excel 1. Hàm DMAX trong EXCEL + Cú pháp và chức năng của hàm DMAX trong EXCEL Cú pháp: DMAX(database, field, criteral) Trong đó: database: Danh sách cơ sở … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Hàm Dsum trong Excel

Học Excel – Tìm hiểu về hàm Dsum trong Excel Ở các bài viết trước các bạn đã được tìm hiểu về hàm SUM, hàm SUMIF trong Excel. Trong bài viết này HOCEXCEL.ORG sẽ giới thiệu về cách sử dụng … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Các hàm thời gian trong Excel

Học Excel – Cách sử dụng của các hàm thời gian trong Excel Bài viết này, HOCEXCEL.ORG sẽ giới thiệu cho các bạn về Cú pháp , chức năng cũng như cách sử dụng của các hàm thời gian cơ … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Liệt kê các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel

Học Excel – Cách sử dụng các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel Dữ liệu dạng ngày tháng là một trong những dạng Dữ liệu phổ biến thường dùng trong Excel. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Liệt kê các hàm tài chính trong EXCEL

CÁC HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL ACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) : Tính lãi tích lũy cho một chứng khoán trả lãi theo định kỳ ACCRINTM (issue, settlement, rate, par, basis) : Tính lãi tích lũy … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Hàm MATCH và hàm INDEX trong Excel

Học Excel – Cú pháp và cách sử dụng của hàm MATCH và INDEX Hàm MATCH và Hàm INDEX là 2 hàm trong Excel cơ bản thường được dùng vì được ứng dụng rất nhiều trong công việc ngoài thực … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Các hàm xử lý chuỗi thường dùng trong Excel – Phần 2

Học Excel – Các hàm xử lý chuỗi thường dùng P.2: LOWER, UPPER, PROPER, TRIM Các hàm LEFT, RIGHT, MID đã được giới thiệu ở bài viết Các hàm xử lý chuỗi thường dùng trong  Excel – Phần 1, trong … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Các hàm xử lý chuỗi thường dùng trong Excel – Phần 1

Học Excel cơ bản qua các hàm xử lý chuỗi: LEFT, RIGHT, MID Khi làm việc trên bảng tính Excel, ngoài việc thao tác với Dữ liệu là các con số thì Dữ liệu dạng chuỗi (Text) cũng là dạng … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Hàm RANK trong Excel

Học Excel – Cách sử dụng hàm RANK trong EXCEL Hàm RANK trong EXCEL dùng để sắp xếp vị trí và trả về thứ hạng cho giá trị trong Danh sách EXCEL. Trên thực tế, không cần dùng hàm RANK … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Hàm COUNTIF trong Excel

Học Excel cơ bản – Cách dùng Hàm COUNTIF /COUNTIFS Hàm COUNTIF trong Excel được ứng dụng rất nhiều trong công việc thống kê, tính toán ngoài thực tế. Đế nắm vững được cách sử dụng cũng như cách ứng … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN