Học Excel qua cách sử dụng hàm SUMIF

Hàm SUMIF trong Excel có chức năng gì? Cú pháp và cách sử dụng của Hàm SUMIF trong Excel như thế nào?

Như các bạn đã biết, Hàm SUMIF là một trong những hàm cơ bản, được sử dụng khá phổ biến trong Excel, vì tính ứng dụng trong công việc tính toán trên bảng tính Excel rất cao, đặc biệt là trong Kế toán.

Trong bài viết này, Chương trình Học Excel cơ bản của HOCEXCEL.ORG giúp các bạn hiểu rõ nhất về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm SUMIF trong Excel.

1. Cú pháp của hàm SUMIF trong Excel

SUMIF(range,criteria,sum_range)

Trong đó:

Range: Vùng điều kiện

Criteria: Điều kiện

Sum_range: Vùng cần tính tổng

2. Chức năng của hàm SUMIF trong Excel

- Hàm SUMIF dùng để tính tổng có điều kiện.

- Chỉ những ô nào trong vùng điều kiện (range)  thỏa mãn điều kiện (Criteria) thì sẽ tính tổng những ô tương ứng trên vùng cần tính tổng (Sum_range).

3. Sử dụng hàm SUMIF trong Excel vào bài toán thực tế

Ví dụ 1: Cho bảng lương sau (Bảng lương ngoài thực tế còn rất nhiều Thông tin khác nữa, nhưng mình lấy ví dụ một bảng lương đơn giản thế này để trình bày cho các bạn dễ hiểu).

Yêu cầu: Tính tổng lương của Phòng Kế hoạch.

Hàm Sumif trong Excel

Sử dụng Hàm SUMIF để tính tổng lương của phòng Kế hoạch

Trong trường hợp tính tổng có điều kiện trong Excel, các bạn dùng hàm SUMIF để tính. Từ cú pháp của hàm SUMIF, áp dụng cho Ví dụ này, công thức sẽ là:

E5 =SUMIF(D5:D12,”Kế hoạch”,E5:E12)

Trong công thức này:

D5:D12 – Vùng điều kiện (Range)

“Kế hoạch” – Điều kiện (Criteria)

E5:E12 – Vùng tính tổng

Kết quả sau khi sử dụng hàm SUMIF như sau:

Sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Ví dụ 2:

Vẫn lấy Bảng Lương tháng 10 trên Ví dụ 1.

Yêu cầu: Tính Tổng lương của Những nhân viên trong Phòng Kế hoạch và có mức lương trên 5.500.000 đồng.

Hàm Sumifs trong Excel

ví dụ 1 chỉ có 1 điều kiện, nhưng trong trường hợp này, có 2 điều kiện: Là nhân viên Phòng Kế hoạch và có lương lớn hơn 5.500.000 đồng.
Công thức tính trong trường hợp này là gì? Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Hãy Click 1 trong các nút sau để xem được Cách sử dụng công thức trong trường hợp này!

Social Content Locker

 

Trên đây là toàn bộ cách sử dụng của hàm SUMIF trong Excel, hi vọng qua bài viết này, các bạn có thể nắm vững được cách sử dụng của Hàm SUMIF trong EXCEL, để có thể áp dụng trong công việc một cách hiệu quả nhất.

 

Comment :