HỌC EXCEL CƠ BẢN, HỌC EXCEL NÂNG CAO

HocExcel.Org

icon-Học exel

HỌC EXCEL


Cách thêm Window Calculator vào Quick Access Toolbar trong EXCEL

Cách thêm chức năng tính toán Calculator trên Window vào thanh công cụ  Quick Access Toolbar trong EXCEL Trong quá trình làm việc trên EXCEL, bạn muốn sử dụng nhanh một chiếc máy tính điện tử phục vụ cho công … Readmore +

Category: THỦ THUẬT EXCEL

Hàm Hlookup trong Excel

 Học Excel – Cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel Tương tự như hàm Vlookup, hàm Hlookup trong Excel cũng được sử dụng rất thường xuyên. Là một trong những hàm tìm kiếm hiệu quả nhất trong Excel. Cú pháp, … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

CÁC HÀM SỐ HỌC CƠ BẢN TRONG EXCEL

CÁC HÀM SỐ HỌC CƠ BẢN TRONG EXCEL   STT TÊN HÀM CÚ PHÁP CÔNG DỤNG VÍ DỤ MINH HỌA 1  ABS ABS(n) Trả về giá trị tuyệt đối của số n. ABS(-10)= 10 2 SQRT SQRT(n) Lấy giá trị … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Các hàm Logic cơ bản trong Excel

Trong Excel có rất nhiều các hàm khác nhau, HOCEXCEL.ORG sẽ giới thiệu lần lượt các hàm Excel cơ bản được sử dùng nhiều trong Excel tại thư mục HỌC EXCEL CƠ BẢN, hướng dẫn chi tiết Cú pháp, Công … Readmore +

Category: HỌC EXCEL, HỌC EXCEL CƠ BẢN

Thay đổi Font chữ mặc định trong Excel, Size chữ mặc định trong Excel

Học Excel – Thủ thuật thay đổi Font chữ mặc định trong Excel Bạn muốn thay đổi Font chữ mặc định trong Excel, Size chữ mặc định trong Excel vì chúng không thích hợp với bộ gõ, thường gây ra … Readmore +

Category: THỦ THUẬT EXCEL

Làm thế nào để thay đổi màu sắc đường lưới trong Microsoft Excel

Microsoft Excel cung cấp nhiều tính năng cho phép bạn thay đổi màu sắc giao diện cũng như thay đổi về giao diện Bảng tính, và thay đổi màu sắc đường lưới (Gridlines) trong Excel cũng là một trong những … Readmore +

Category: THỦ THUẬT EXCEL

Thủ thuật tự động lưu File( Save AutoRecover) trong Excel khi có sự cố

Làm thế nào để thiết lập thời gian tự động lưu File (Save AutoRecover) trong Excel khi máy tính gặp sự cố hoặc mất điện đột ngột? Thủ thuật tự động lưu dữ liệu kiểu tự động trong Excel này … Readmore +

Category: THỦ THUẬT EXCEL

Mở nhiều bảng tính khác nhau trong EXCEL

Trong quá trình làm việc trên bảng tính EXCEL, đôi khi ta cần mở đồng thời nhiều bảng tính để xem xét và chỉnh sửa trên các bảng tính đó thì phải làm như thế nào? HOCEXCEL.ORG sẽ giới thiệu … Readmore +

Category: THỦ THUẬT EXCEL

Thêm chú thích trên bảng tính Excel

Thêm chú thích trên bảng tính EXCEL là một trong những cách giúp bạn có thể quản lý Dữ liệu một cách dễ dàng bởi trong quá trình làm việc trên bảng tính Excel có rất nhiều vùng Dữ liệu … Readmore +

Category: THỦ THUẬT EXCEL

Cách giấu giá trị bằng 0 trong Excel

Trong quá trình làm việc trên bảng tính EXCEL, Giá trị của ô dữ liệu tính toán bằng 0 thực chất không ảnh hưởng gì đến việc nhập dữ liệu trong Excel hay thao tác dữ liệu liên quan tới … Readmore +

Category: THỦ THUẬT EXCEL